Valdes priekšsēdētājs
Jānis Ciguzis (LV, RUS)
Mob. tālr.: +371 29420294
E-pasts: janis@krasufans.lv

REKVIZĪTI

SIA “KRĀSU FANS”
Jur. adrese: Selekcijas iela 10-3
Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV-4126
Reģ. nr. 44103069639
A/S SEB banka; kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV68UNLA0050017545375